Inredningscoach

Kundens behov är alltid utgångspunkten i mitt kreativa arbete. Tillsammans går vi igenom förutsättningar, önskemål och krav. Jag ställer frågor som leder mig till den stil Ni söker för just Er. Jag jobbar med stora och små projekt, det är ni som avgör omfattningen.
Under längre projekt håller jag kontinuerlig kontakt med Er och Ni har möjlighet att påverka hela idéprocessen.
Min uppgift är att vara länken mellan Er smak och det verkliga resultatet. Kommunikation är nyckelordet, det är faktiskt det allra viktigaste för att få alla att trivas och för att nå ett hållbart resultat.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå